SciFinder Scholar

Käyttäjien pitää aluksi rekisteröidä itselleen oma tunnus SciFinder Scholar. Se tapahtuu osoitteessa https://scifinder.cas.org/registration/index.html?corpKey=1103748F-86F3-50AB-5374-4F9CC1588174

Rekisteröinti on mahdollista suorittaa vain Turun yliopiston koneella ja henkilötietoihin on mahdollista laittaa vain Turun yliopiston utu-sähköpostitunnus.
MUILLA KUIN TURUN YLIOPISTON HENKILÖKUNNALLA JA OPISKELIJOILLA EI SIIS OLE TIETOKANNAN KÄYTTÖOIKEUTTA EDES KIRJASTON ASIAKASKONEILLA.
Tietokannan sisällöstä ei myöskään saa toimittaa ulkopuolisille tietoja muuten kuin käyttöoikeuksien sallimissa rajoissa. Esimerkiksi tiedonhaku kolmannelle, kaupalliselle osapuolelle on kiellettyä.

Rekisteröinnin jälkeen CAS lähettää vahvistuksen käyttäjän sähköpostiin, ja se pitää vielä verifioida kahden vuorokauden kuluessa klikkaamalla viestissä tullutta linkkiä.
Verifiointi pitää tehdä samalla koneella kuin rekisteröintikin. Sen jälkeen SciFinderiä voi käyttää omalla tunnuksella miltä vain yliopiston koneelta.

Rekisteröitymisohje

SciFinder Web System Requirements


At first users need to register themselves a username to SciFinder Scholar. It must be done in https://scifinder.cas.org/registration/index.html?corpKey=1103748F-86F3-50AB-5374-4F9CC1588174

Registration is possible only in a University of Turku's computer and you can use only University of Turku's utu-email-address.
NO-ONE ELSE THAN STAFF AND STUDENTS OF UNIVERSITY OF TURKU HAVE THE USAGE RIGHTS TO USE THE DATABASE.
Also delivery of the contents is is not allowed, see usage rights. For example, information retrieval for a third part, commercial user, is prohibited.

After the registration CAS will send a confirmation email which must be verified during two days by clicking a link in the message.
The verification must be done using the same computer, with which the registration was done. After that SciFinder can be used everywhere inside the university network.

Instructions for registration

SciFinder Web System Requirements