SciFinder Scholar

Uusien SciFinder-käyttäjien täytyy rekisteröidä itselleen oma tunnus SciFinder-n käyttöä varten.
Se tapahtuu osoitteessa https://scifinder.cas.org/registration/index.html?corpKey=1103748F-86F3-50AB-5374-4F9CC1588174.
Rekisteröinnin voi tehdä ainoastaan Turun yliopiston verkossa ja henkilötietoihin on laitettava Turun yliopiston utu-sähköpostitunnus.
Rekisteröinnin jälkeen CAS lähettää vahvistuksen käyttäjän sähköpostiin, jonka jälkeen se pitää verifioida kahden vuorokauden kuluessa klikkaamalla viestissä tullutta linkkiä.
Vanhat tunnukset SciFinder Scholariin/SciFinder web-versioon toimivat edelleenkin uudessa SciFinder-n:ssä, uutta rekisteröintiä ei tarvita. Scifinder-n käyttö on mahdollista etäkäytössä.

New users need to register themselves a username to SciFinder-n. It must be done at https://scifinder.cas.org/registration/index.html?corpKey=1103748F-86F3-50AB-5374-4F9CC1588174.
Registration is possible only using University of Turku's network and utu-email-address.
After the registration CAS will send a confirmation email which must be verified during two days by clicking a link in the message.
The old credentials for SciFinder Scholar / web will remain the same for the new SciFinder-n. The database is available with remote use.