Ilmoittajan sähköpostiosoite
Tiedekunta
Artikkelin viimeinen hyväksytty käsikirjoitusversio (final draft), jota kustantaja ei ole vielä taittanut.
DOI-tunniste / verkko-osoite
Julkaisutyyppi
Artikkelin ja lehden / kirjan nimi (ja viitetiedot jos ei löydy liitetiedostosta). Sanomalehtiartikkelista päivämäärä
Julkaisuvuosi
Tekijät (Sukunimi Etunimi) (ja TY-tekijöiden LAITOS + OPPIAINETIEDOT jos ei löydy liitetiedostosta)
Julkaisun sisällöllinen tieteenala/t Tilastokeskuksen tieteenalaluokitus