* Koekäyttöaineisto, josta annan palautetta:

* Mielipiteeni
Tarpeellinen
Ei keskeinen, mutta täydentää olemassaolevia kokoelmia
Ei tarpeellinen

Muuta:

Palautteen antaja:
Palautteen antajan laitos/oppiaine:
Sähköposti: