Turun yliopiston logo

ISBN-tunnuksen hakulomake

Tällä lomakkeella haetaan ISBN-tunnusta Turun yliopiston tiedekuntien ja laitosten julkaisuille (tiedekuntien ja laitosten julkaisusarjat sekä monografiat ja väitöskirjat jotka eivät ilmesty Annales-sarjassa). Tietojen antaminen on välttämätöntä teoksen julkistamiseksi. Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia.

Jos väitöskirja on tarkoitus julkaista Annales Universitatis Turkuensis-sarjassa niin pyydämme täyttämään Annales-sarjan tunnusten pyyntölomakkeen.

Lisätietoja: julkaisut@utu.fi

Lisätietoja: Tietosuojailmoitus kirjaston julkaisemisen palvelut.
Julkaisun tekijä(t)/toimittaja(t).

Julkaisun tiedot *

Jos väitöskirja on tarkoitus julkaista Annanes Universitatis Turkuensis-sarjassa niin täyttäkää tämän lomakkeen sijaan Annales-sarjan tunnusten hakulomake (linkki sivun yläosassa). J

Julkaisun nimeke täydellisenä. Nimekettä ei tule muuttaa tämän jälkeen. Nimeke rekistöröidään kirjaston tietoihin tämän ilmoituksen mukaan.

Painovuosi ja kuukausi (esim. tammikuu 2019=01/19).

Painos. Esim. 2. painos, muuttumaton lisäpainos.

Mahdollisen alasarjan nimi.

Julkaisun juokseva sarjanumero.

Jos julkaisu ei ole sarjajulkaisu, täyttäkää kohtaan "Ei sarjajulkaisu".

ISSN-numero on sama kaikille sarjan julkaisuille. Uudelle sarjalle saa ISSN-numeron Suomen ISSN-keskuksesta.

Julkaisun ilmiasu *

Tähän tieto julkaisun ilmiasusta (painettu, sähköinen). Jokaiselle julkaisun ilmiasulle tulee pyytää oma ISBN-numero. Toimitamme tiedon perusteella ISBN-tunnukset kaikille teoksen ilmiasuille.

Lisätietoja numeronpyynnöstä. Esim. julkaiseva laitos, verkkojulkaisun osoite, tiedot toisesta kustantajasta yms.

Yhteyshenkilön yhteystiedot (henkilö, jolle kirjasto vastaa).