Annales-sarjan tunnusten hakulomake

Tällä lomakkeella haetaan sarja- ja ISBN-tunnusta Turun yliopiston julkaisuja – Annales Universitatis Turkuensis -sarjan julkaisulle. Tietojen antaminen on välttämätöntä teoksen julkistamiseksi. Julkistaminen on pakollinen osa tutkintoa ja sen julkistamisesta kieltäytyminen seuraa se, ettei tutkintoa voida suorittaa hyväksytysti loppuun. Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia.

Lisätietoja: julkaisut@utu.fi

Lisätietoja: Tietosuojailmoitus kirjaston julkaisemisen palvelut

Nimi *

Julkaisun tekijän nimi (Sukunimi, Etunimi)

Yhteysosoite

Osoite johon voimme olla tarvittaessa postitse yhteydessä, esim. toimittaa julkaisusopimuksen.

Sähköposti *

Sähköpostiosoite johon sarjan tunnukset lähetetään.

Opiskelijatiedot
Laitos jolle työ on tehty *

Laitos (laitokset) joille työ on tehty.

Julkaisukieli *

Haettava julkaisusarja *

Julkaisun ilmiasu *

Julkaisun ilmiasu (painettu julkaisu, verkkojulkaisu). Julkaistaanko teos sekä painettuna että verkossa, tai vain painetussa muodossa? Eri ilmiasut (painettu,verkkoversio) tarvitsevat omat ISBN-numerot. Toimitamme tiedon perusteella ISBN-tunnukset kaikille teoksen ilmiasuille.

Julkaisun nimeke *

Julkaisun lopullinen nimeke. Nimekettä ei saa muuttaa enää tämän jälkeen. Muun kuin suomen kiellä julkaistavan teoksen nimekkeen sanat kirjoitetaan takakannen julkaisuluettelossa isoilla alkukirjaimilla prepositioita ja artikkeleita lukuunottamatta.

Jos teoksessa on erikoismerkkejä kuten ala- tai yläindeksejä tai esim. kreikkalaisia aakkosia tai yms. vast. tai kursivointeja/lihavointeja pyydetään niistä ilmoittamaan erikseen esim. lisätietoja-kohdassa. Erikoismerkit ja kirjasimen muotoilut eivät valitettavasti aina välttämättä välity sähköpostilla oikein. Toimitus pyytää tarvittaessa vielä täsmennystä nimikeen kirjoitusasusta.

Väittelylupapvm *

Päivämäärä jolloin tiedekunta on antanut väitöskirjalle väittelyluvan.

Tiedekunta joka on myöntänyt väitösluvan *

Väitöspäivä

Painoaika

Teoksen painoaika (esim. muodossa 01/2019 jos teos painetaan tammikuussa 2019).

Kirjapaino *

Teoksen painavan kirjapainon tiedot.

Lisätietoja

Lisätietoja koskien teosta. Esim. nimekkeen erikoismerkit, kirjasimen erikoismuotoilut (kursivoinnit, poikkeava kirjoitusasu), erikoissopimukset ym.

Tiivistelmä/abstract

Tiedoston lataus: