Turun yliopiston logo

Feeniks-kirjaston tutkijanhuoneiden hakulomake

Lisätietoja Tuula Kähäri, tuula.kahari@utu.fi

* - pakollinen kenttä

Tutkimus tehdään *
Hakijalla on virka- tai työsuhde

Hakijalla on samaan aikaan työhuone

Tutkijanhuoneen käyttökausi: *

Väitöskirjatyö yms. tutkimus: max 1 vuosi (1.8. lähtien)
-

Pro gradu -opinnäytetyö: max 3 kk.
-

Haluaako hakija jakaa tutkijanhuoneen? *Voit liittää hakemukseesi työn ohjaajan, tutkimusryhmän vetäjän tai osastonjohtajan suosituksen.
Sen voi lähettää sähköpostitse: tuula.kahari@utu.fi


Hakulomakkeen tiedot kerätään tutkijanhuoneiden myöntöprosessia varten. Hakulomakkeet säilytetään kirjastossa kaksi vuotta. Ks. tietosuojailmoitus kirjaston www-sivuilla.