1/2001
Aurora 1/2001
Selaa eteenpäin | Sisällys | Uutiset | Abiliite | Väitökset | Yhteystiedot

Kolumni
Kotonakin voi kansainvälistyä!

Turun yliopistolla on lukuisia opiskelijavaihtosopimuksia yliopistojen kanssa eri puolilla maailmaa. Niiden turvin opiskelijat voivat suorittaa opintoja jossakin ulkomaisessa yliopistossa. Kansainvälisyys, erilaisten kulttuurien tunteminen ja ymmärtäminen, kyky työskennellä kansainvälisessä ympäristössä ja kielitaito ovat yhä tärkeämpiä elementtejä jokaisen työssä. Parhaiten niitä voi tietysti oppia kokemuksen kautta opiskelemalla muissa maissa.

Kaikki eivät kuitenkaan voi tai halua lähteä ulkomaille. Heille Turun yliopisto tarjoaa monia mielenkiintoisia vaihtoehtoja – mahdollisuuksia kansainvälistyä kotona. Yliopistossa on useita kansainvälisesti suuntautuneita, pääosin englanninkielisiä ohjelmia, joiden tarjoamia opintoja voivat suorittaa sekä suomalaiset että ulkomaiset opiskelijat. He voivat sisällyttää nämä opinnot tutkintoonsa sivuaineena ja saada oman pääaineensa lisäksi jonkin erityisalueen asiantuntemuksen. Opettajina toimivat Turun yliopistojen ja ulkomaisten yliopistojen opettajat. He tuovat ohjelmiin tieteellisen asiantuntemuksensa lisäksi oman maansa erityistuntemusta ja uusia lähestymistapoja. 

Ohjelmat luovat monipuolisesti kansainvälisiä oppimisympäristöjä, ja vastaavat niihin haasteisiin, joita nykypäivän kulttuurienvälinen kommunikaatio asettaa. 
 

Baltic Sea Region Studies -ohjelman koordinaattori Tarja Hyppönen

Ohjelmilla on omat erityisteemansa, mutta kaikissa asioita tarkastellaan monista näkökulmista. Baltic Sea Region Studies on monitieteinen ohjelma, jonka avulla opiskelijat voivat laaja-alaisesti perehtyä Itämeren alueeseen, erityisesti Baltian maiden nopeasti muuttuviin yhteiskuntiin ja kulttuureihin, maantieteeseen ja ympäristökysymyksiin, sekä historian että nykypäivän näkökulmasta. Ohjelma tarjoaa sellaista monipuolista ja kattavaa Itämeri–Baltia-asiantuntemusta, jota Euroopan integraation eteneminen ja EU:n laajenemis- ja yhdentymisprosessi edellyttävät monilla aloilla. 

European Studies tarkastelee Euroopan integraation eri ulottuvuuksia ja erityisesti Euroopan unionin ulkosuhteita, päätöksentekoa ja tulevaisuutta. Finnish/Nordic Studies perehdyttää opiskelijat pohjoismaiseen hyvinvointimalliin ja sen haasteisiin, joita lähestytään monen eri tieteenalan metodein. Ohjelma toteutetaan yhteistyössä yliopiston ja Åbo Akademin kanssa, kuten myös Turku Law School ja Women Studies. Niistä edellinen tarjoaa laajan valikoiman oikeustieteellisiä opintoja, ja jälkimmäinen perehdyttää monitieteiseen naistutkimuksen kenttään.

Opiskelu kansainvälisessä seurassa kansainvälisen opettajan johdolla avaa uusia näkökulmia tuttuihinkin asioihin. Se auttaa ymmärtämään ja arvostamaan erilaisista kulttuureista tulevia, lisää tietoa ja edistää monikulttuurisuutta. Samalla kohenee kielitaito ja valmius kommunikoida taustoiltaan hyvinkin erilaisten ihmisten kanssa, syntyy henkilökohtaisia kontakteja ja ystävyyttä.

Näitä tavoitteita tukee myös etäopetus, jota varsinkin Baltic Sea Region Studies -ohjelma tarjoaa usean maan ja yliopiston kesken toteutettuna. Etäopetuksen menetelmin opiskellaan ryhmiä varten luodussa web-ympäristössä. Yhteisissä audio- tai videokonferensseissa opiskelijat voivat virtuaalisesti siirtyä toiseen yliopistoon kuuntelemaan luentoa tai saada joukkoonsa ryhmiä niistä. Tällainen virtuaalinen liikkuminen tuo uusia ulottuvuuksia opiskeluympäristön kansainvälisyyteen.

Tässä on esitelty vain eräitä esimerkkejä. Näistä ja muista mahdollisuuksista löytyy lisätietoa mm. yliopiston www-sivuilta.

TARJA HYPPÖNEN
Kirjoittaja toimii Turun yliopistossa Baltic Sea Region Studies -ohjelman koordinaattorina.


Selaa eteenpäin | Sisällys | Uutiset | Abiliite | Väitökset | Yhteystiedot
Yliopiston etusivu


Tiedotus <tiedotus@utu.fi>, 05. helmikuuta 2001
Sivu on ladattu  kertaa 08.02.2001 alkaen.