Aurora logo 5 / 2000
 
Selaa eteenpäin | Sisällys | Uutiset | Väitökset | Yhteystiedot

Juutalaiset saksalaisten aseveljinä
 
Joukko sotilaita synagogan portailla
Kuva: Turun juutalaisen seurakunnan kuva-arkisto
Suomen juutalaiset ovat isänmaallista joukkoa. Helsingin juutalaisesta seurakunnasta sotaan lähteneistä kaatui 8 prosenttia. Mikään muu suomalainen seurakunta ei joutunut antamaan yhtä suurta uhria isänmaan vapauden puolesta. Kuvassa Turun juutalaisen seurakunnan lomalle päässeitä sotilaita synagogan portailla joskus jatkosodan aikana.
 
Samaan aikaan, kun natsit tuhosivat juutalaisia Keski-Euroopan keskitysleireissä, saksalaiset ja juutalaiset taistelivat Suomen rintamilla rinta rinnan Suomen itsenäisyyden puolesta. Juutalaiset ovat olleet koko Suomen itsenäisyyden ajan täysivaltaisia kansalaisia, jotka osallistuivat isänmaansa puolustamiseen kuten kaikki muutkin suomalaiset.

Juutalaiset sotilaat ihmetyttivät aluksi saksalaisia, mutta sotatoimet hoidettiin puolin ja toisin asiallisesti. Saksalaiset myönsivät Suomessa jopa omia korkeita kunniamerkkejään heidän rinnallaan kunnostautuneille juutalaisille. Palkitut eivät kuitenkaan suostuneet ottamaan näitä merkkejä vastaan.

Natsit pyysivät Heinrich Himmlerin vierailun yhteydessä kesällä 1942 Suomeakin luovuttamaan juutalaisensa Saksaan, mutta tällöin Himmlerille ilmoitettiin, että Suomella ei ole juutalaisongelmaa. Kahdeksan Saksan ja Itävallan suunnalta tullutta juutalaista pakolaista joutui kuitenkin Auschwitziin Suomesta. Heistä vain yksi Itävallasta kotoisin ollut mies selvisi hengissä keskitysleiriltä.
 

Koululaisia 1950-luvulla ryhmäkuvassa
Kuva: Turun juutalaisen seurakunnan kuva-arkisto
Tämä kuva Turun juutalaisista koululaisista on otettu 1950-luvulla. Myös Suomen juutalaisperheisiin syntyivät sotien jälkeen suuret ikäluokat, joiden edustajista monet muuttivat myöhemmin 1970- ja 1980-luvulla Israeliin. Nykyään Turussa asuu runsaat sata juutalaista.
 
Turun tuomio

Valtiollinen poliisi luovutti nämä kahdeksan henkilöä saksalaisille, koska he olivat natsien mukaan tavallisia rikollisia. Sodan jälkeen vuonna 1947 Turussa pidetyssä oikeudenkäynnissä Suomen valtiollisen poliisin luovutuksen aikainen päällikkö sai ehdollisen vankeustuomion. Oikeudenkäynnissä kuultiin todistajana myös ainoata hengissä selviytynyttä luovutettua.

Suomen juutalainen väestö on tullut pääosin Venäjältä. Useimmat näistä tulijoista olivat lähtöisin Liettuan alueelta. Suomeen asettui asumaan erityisesti Venäjän armeijassa täällä palvelleita juutalaisia. Venäjän vallan aikana juutalaiset eivät olleet täysvaltaisia kansalaisia. He eivät esimerkiksi saaneet valita vapaasti ammattiaan.

Vuosisadan alussa Venäjän vallan aikana varsin merkittävä juutalaisten elinkeino Suomessa oli narinkkatorien pito. Nämä torit vastasivat aluksi lähinnä nykyisiä käytettyjen vaatteiden kirpputoreja. Turussa juutalaisten narinkka sijaitsi Puutorin ja linja-autoaseman vaiheilla. Paikka vaihteli hieman eri aikoina.
 

Turun synagogaa rakennetaan vuonna 1912
Kuva: Turun juutalaisen seurakunnan kuva-arkisto
Vaikka seurakunta oli pieni ja useimpien jäsenten toimeentulo niukka, juutalaiset rakensivat Turkuun komean synagogan. Tässä toukokuussa 1912 käyttöön otettua synagogaa viimeistellään. Nykyään juutalaiset asuvat Turussa ympäri kaupunkia, mutta vuosisadan alkupuolella asutus oli keskittynyt Turun nykyisen linja-autoaseman ympäristöön Läntiselle Pitkäkadulle ja Raunistulaan.
 
Synagoga Turkuun

Vaikka Turun juutalaisten toimeentulo ei ollut kovin varmalla pohjalla vuosisadan alussa, he aloittivat lainarahalla synagogan rakentamisen kaupungin lahjoittamalle tontille. Turun arkkitehtonisesti varsin ainutlaatuinen synagoga valmistui vuonna 1912. Viimeisiä rakennusvelkojaan seurakunta makseli vielä sodan jälkeen.

Suurimmillaan Turun juutalainen yhteisö oli sodan jälkeen, kun kaupunkiin asettui osa Viipurin juutalaisista. Tällöin seurakunnassa oli jäseniä yli 300. Nyt tästä määrästä on enää vajaat puolet jäljellä. Nuorta väkeä muutti Turusta Israeliin erityisesti 1970- ja 1980-luvulla.

Eniten maailmassa juutalaisia asuu nykyään Yhdysvalloissa, jonka asukkaista kuusi miljoonaa on juutalaisia. Israelissa heitä asuu viisi miljoonaa.

Ennen toista maailmansotaa Euroopassa asui yhdeksän miljoonaa juutalaista, joista natsit tuhosivat keskitysleireillään kuusi miljoonaa. Nykyään Euroopan juutalaisten määrä on noin kaksi miljoonaa. Sodan jälkeen määrä on vähentynyt erityisesti Israeliin muuton vuoksi. Euroopassa juutalaisia asuu nykyään eniten Ranskassa, jossa heitä on noin 600 000.

Saksa kiinnostaa

Saksan juutalaisväestö on kasvanut voimakkaasti aivan viime aikoina Neuvostoliiton lopun jälkeen. Saksassa asui 1980-luvulla noin 50 000 juutalaista, mutta nyt tämä määrä on kaksinkertaistunut entisen Neuvostoliiton alueelta tulleen muuttovirran seurauksena. Saksa on ollut Venäjältä pois muuttavien juutalaisten kolmanneksi suosituin kohde Israelin ja Yhdysvaltojen jälkeen.

Suomen juutalaisväestö oli suurimmillaan 1930-luvulla, jolloin maassa asui runsaat 2000 juutalaista. Turun lisäksi Suomessa toimii juutalainen seurakunta Helsingissä. Tähän seurakuntaan kuuluu nykyään noin 1100 jäsentä. Koska seurakunta on suurempi, toiminta Helsingissä on huomattavasti vilkkaampaa kuin Turussa. Siellä toimii muun muassa juutalainen koulu.

Suomeen tulleiden juutalaisten kieli oli aluksi jiddish. Suomessa he alkoivat ensin käyttää ruotsia, joka oli helpompi oppia jiddishin pohjalta. Nykyään Suomen juutalaisista suurin osa on jo suomenkielisiä. Suomi on myös juutalaisen koulun opetuskieli Helsingissä.

Uskonnon eroja

Juutalaiset jakaantuvat moniin eri suuntauksiin kuten muidenkin uskontojen kannattajat. Suomen juutalaiset luetaan kuuluviksi ortodoksijuutalaisiin. Tukholman juutalaiset kuuluvat pääosin heitä vapaamielisempään konservatiivijuutalaiseen suuntaukseen.

Yhdysvalloissa suuri osa juutalaisista on puolestaan reformijuutalaisia, jotka ovat kaikkein vapaamielisimpiä, mutta suuressa maassa asuu myös kaikkia muita juutalaisuuden suuntauksia edustavia ihmisiä. Kaikista tiukimpia ovat ultraortodoksit.

Vaikka Suomen juutalaiset luokitellaan ortodoksijuutalaisiksi vanhan jumalanpalveluskaavan käytön vuoksi, he ovat räätälöineet monella tapaa uskonnon harjoituksensa Suomessa vallitseviin olosuhteisiin sopivaksi. Keskeisiä asioita kaikille juutalaisille ovat jumalanpalvelus ja vanhat perinteet. Tämän lisäksi monet juutalaiset ovat sionisteja eli he tukevat Israelin valtiota.

Ennen juutalaisia kääntyi enemmän kristinuskoon kuin päinvastoin, mutta nyt tilanne on toisin päin. Varsinkin juutalaisten kanssa avioituvat kristityt vaihtavat usein uskontoaan.

Juutalaiseksi kääntyminen kestää noin vuoden, ja varsinaisessa kääntymistilaisuudessa pitää olla läsnä rabbi ja kaksi muuta uskonnon perinteet hyvin tuntevaa juutalaista. Rabbi on enemmän opettaja ja tuomari kuin pappi.

Kaikille, jotka haluavat lisää tietoa juutalaisten elämästä meillä ja muualla, voi suositella Helsingin yliopiston seemiläisten kielten professorin Tapani Harviaisen ja Karl-Johan Illmanin toimittamaa ja suurelta osalta myös kirjoittamaa vuonna 1998 ilmestynyttä kirjaa Juutalainen kulttuuri. Kirjan juutalaista nykykirjallisuutta käsittelevän luvun on kirjoittanut Turun yliopiston yleisen kirjallisuustieteen professori Pirjo Ahokas.

PERTTI ITKONEN


Selaa eteenpäin | Sisällys | Uutiset | Väitökset | Yhteystiedot
Yliopiston etusivu

Tiedotus <tiedotus@utu.fi>, 9. lokakuuta 2000
Sivu on ladattu  kertaa 9.10. alkaen.