Kurssikirjan hankintaehdotus

* - pakollinen kenttä

Valitse tieteenala ja kirjasto: *
Historia, kulttuuri ja taiteet, Teutorin kirjasto
Kasvatustiede, Educariumin kirjasto
Kasvatustiede, Opettajankoulutuslaitoksen kirjasto, Rauma
Kauppatieteet, Kauppakorkeakoulun kirjasto
Kielitieteet, Feeniks-kirjasto
Luonnontieteet, Quantumin kirjasto
Lääketieteet, Teutorin kirjasto
Oikeustiede, Calonian kirjasto
Yhteiskuntatieteet, Educariumin kirjasto
Kulttuurituotanto ja maisemantutkimus, Porin yliopistokeskuksen kirjasto
Kauppatieteet, Porin yliopistokeskuksen kirjasto

Julkaisumuoto:
Elektroninen
Sekä elektroninen että painettu

Huom! Jos haluat laitoskappaleen, tilaa se laitostilauslomakkeella

Laitos/Koulutusohjelma:
Oppiaine/kurssin koodi:

Opintojen vaihe *
Yleisopinnot
Perusopinnot
Aineopinnot
Syventävät opinnot

Teos on
Pakollinen
Vaihtoehtoinen
Oheislukemisto

Kurssille osallistuvien opiskelijoiden kokonaismäärä *
Montako opiskelijaa tenttii samanaikaisesti?
Milloin kurssi alkaa/Milloin on 1. tentti

Teos on kurssikirjana myös avoimessa yliopistossa Kyllä Ei

Tietoja ehdotettavasta teoksesta:


Tekijä: *
Teos: *
Vuosi:
Kustantaja:
ISBN:

Lisätiedot (esim. painos, linkki tms.)

Korvaa opintovaatimuksissa teoksen:

* Annan suostumukseni siihen, että hankintaehdotuksessa mainitut henkilötietoni säilytetään kirjastossa, kunnes kirjasto on hankkinut ja vastaanottanut ehdottamani aineiston, aineisto on luetteloitu ja minulle on lähetetty tieto aineiston saapumisesta kirjastoon.
HUOM! Kurssikirjojen niteiden määrien hallinnointiin liittyvistä syistä kirjasto ei voi käsitellä lomakkeella annettuja kurssikirjaehdotuksia nimettömästi. Jos haluat tehdä nimettömän kurssikirjaehdotuksen, ota suullisesti yhteyttä kirjaston asiakaspalvelijaan.

Ehdottaja:

Nimi: *
Sähköposti: *
Puhelin:

Käsittelemme antamiasi henkilötietoja vain yhteydenpidon mahdollistamiseksi. Lomakkeella antamasi tiedot tallentuvat kirjaston tietoaineistoista vastaavien työntekijöiden henkilökohtaiseen sähköpostiin ja kirjaston hankintatiimin jaettuun postilaatikkoon. Tiedot siirretään tarvittavin osin käsin kirjaston tilaustietokantaan, josta ne poistetaan, kun niitä ei enää tarvita. Tiedot säilytetään, kunnes ehdottamasi aineisto on saatu kirjastoon ja sinulle on ilmoitettu, että aineisto on käytettävissä. Lisätietoja Tietosuoja-sivulla.